Перейти к публикации

Весільні рушники.


Рекомендованные сообщения

Буду писати на українській мові. Стисло.

Найменша кількісь рушників, що потрібна була для весілля - п"ять:

1. Рушник на який ставали молоді.

2.3. Рушник на ікони для нареченого та нареченої.

4. Рушник яким молодій парі пов"язували руки.

5. Рушник під коровай.

Рушник, на який наречена та наречений ставали ногами, ні в якому разі не мав містити в собі орнамент з квітів чи птахів. Квіти та птахи символізують основні сімейні цінності - спільне життя, кохання, діти, тому під ноги їх не клали.

На цьому рушникові вишивали рослинний орнамент. Найбільш характерним були калина, виноград, дубове листя та жолуді. Іноді рослинний орнамент замінювали геометричним, характерним для того чи іншого регіону. Головна вимога до рушника, що стелився під ноги молодятам, - неперервність орнаменту від краю до краю рушника, щоб не переривалася життєва дорога подружжя.

Рушники якими прикрашались ікони, були різними для нареченої та нареченого, тобто вишивали чаловічий та жіночий рушник. Спільним елементом на орнаментах цих рушників були квіти лілії, що символізує собою продовження роду, а на жіночих рушниках - щей незайманість, та виноградне листя віноградними гронами, що символізує достаток в домі. На жупочих рушниках вишивали калину - символ жіночого начала. На рушнику нареченого вишивалось дубове листя та жолуді, що означало стабільність та чоловічу руку в домі, силу та здоров"я.

Рушник під коровай був найбільш яскравий та змістовний, для нього практично не існувало таких обмежень, як для попередніх двох, швидше навпаки.На ньму вишивались квіткові композиції, зокрема, найбільш пошириними були лілії та троянди в поєднанні одна з одною або окремо. Крім того на коровайному рушнику вишивали пташині пари. Найчастіше вишивалися пари голубів, що символізують любов і згоду; лебедів як знак вірності молодих один одному, ластівок що символізують весну та кохання. Крім того, на цьому рушнику вишивались висільні обручки та написи побажання.Мені дуже сподобалося те що на цей рушник можна вишити орнаменти з ікон, тобто з одного боку рушника вишивається жіноча половина вишивки з ікони, з другого чоловіча вишивка з ікони.

Рушник, яким пов"язували руки молодим, міг поєднувати у собі єлементи з рушників, що вишивалися на ікони. Також на ньму могли бути присутні єлементи з коровайного рушника, вишивалися обручки і написи.

Для всіх весільних рушників існує ряд правил, які обов"язково потрібно враховувати при їх створенні. Зокрема, ні в якому разі не можна вишивати висільний рушник на зшитому з двох шматків полотні. Весільний рушник як молоде подружжя, має бути єдиним цілим. Далі буде.

4f21c20fa4017e9911289b758765f8cb.gif115f95d7fa6011a00ebfd8f69b94cbbf.gif
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Давай-ка еще и на русском :-D:-D:-D У меня конечно украинские корни и у мужа сестра на Украине живет. Но "по мове" не все понятно :-D:-D:-D

Aina.gif

 

 

Z1ikDw8c_55_0000KHQutC40L3Rg9C70LAg0YPQttC1.gif

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Оксаночка!Смилуйся! Половину поняла,а половину-нет! Хорошо вам -полиглотам:-D.А как же нам, неучам ,всё прочитать и понять?!:-[

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Согласна, я вообще ни чего не поняла, а вдруг мне пригодится информация, что же теперь со словарем сидеть?

line.gif
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ой, простите девочки. Вечером приду, переведу.

Если честно то когда печатала текст на украинском языке получала удовольствие, наверное соскучилась за красивым, мелодичным украинским языком.:-[:-[:-[@}->--@}->--@}->--

4f21c20fa4017e9911289b758765f8cb.gif115f95d7fa6011a00ebfd8f69b94cbbf.gif
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пока Оксана занята постараюсь помочь...

"Буду писать на украинском языке. Кратко.

Наименьшее количество рушников, необходимое для свадьбы - пять:

1. Рушник, на который становились молодожены.

2.3. Рушник на иконы для жениха и невесты.

4. Рушник, которым молодой паре повязывали на руки.

5. Рушник под каравай

Рушник, на который жених и невеста становились ногами, ни в коем случае не должен содержать в себе орнамент из цветов и птиц. Цветы и птицы символизируют основные семейные ценности - совместная жизнь. Любовь, дети, поэтому под ноги их не клали.

На этом рушнике вышивали орнамент из растений. Наиболее характерными были калина, виноград, дубовые листья и жолуди. Иногда орнамент из растений заменяли геометрическим, характерным для одного или другого региона. Главное требование к рушнику, который стелили под ноги молодым - непрерывность орнамента от края до края рушника, чтоб не прерывалась жизненная догора супругов.

Рушники, которыми украшали иконы, были разными для жениха и невесты, т.е. вышивали мужской и женский рушник. Общим элементом на орнаментах этих рушников были цветы лилии, которые символизируют собой продолжение рода, а женский рушник еще и невинность, и виноградные листья с виноградными гроздьями, которые символизируют достаток в доме. На рушнике жениха вышивались дубовые листья и жолуди, которые означали стабильность и мужскую руку в доме, силу и здоровье.

Рушник под каравай был самым ярким и замысловатым, для него практически не существовало таких ограничений, как для педыдущих двух, скорее наоборот. По нему вышивались цветочные композиции, в частности наиболее распространенными были лилии и розы, объединенные одна с другой или отдельно. Кроме того по каравайному рушнику вышивали птичьи пары. Чаще вышивались пары голубей, которые симовилизируют любовь и согласие; лебедей, как знак верности молодых одного другому; ласточек, символизирующих весну и любовь. Кроме того на этом рушни ке вышивались свадебные кольца и надписи с пожеланиями. Мне очень понравилось что на этом рушнике можно вышить орнаменты с икон, т.е. с одной стороны рушника вышивается женская половина вышивки с иконы, а с другой - мужская вышивка с иконы.

Рушник, которым повязывали руки молодым, мог объединять в себе элементы с рушников, вышитых на иконы. Также на нем могли присутствовать элементы с каравайного рушника, вышивались кольца и надписи.

Для все свадебных ушников существует ряд правил, которые обязательно нужно учитывать при их сотворении. В частности, ни в коем случае нельзя вышивать свадебный рушник на сшитом из двух кусокв полотне. Свадебный рушник, как и молодые супруги, должен быть единым целым. Дельше будет"

От себя хочу добавить, где-то читала, что на свадебном рушнике (на вышивке) не должно быть узелочков... фух, все, справилась....

22289901.gif

Дневник, Альбомы, Тема, Мой блог, fateyeva.domasni.dribnici@gmail.com

NanaFat.gif

line_c1_l0_b0_t0ede0-f4eef0f3ece5_d04.09.2009_fc8_f0_fs10_tz10800.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за перевод. А то статью прочитала, а поняла только часть.:-[

Как хорошо, что вы есть :-*

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Спасибо за перевод. А то статью прочитала, а поняла только часть.:-[

Как хорошо, что вы есть :-*

на "вы" - это ко мне?=-O ни в коем разе, только на "ты"...;-)

22289901.gif

Дневник, Альбомы, Тема, Мой блог, fateyeva.domasni.dribnici@gmail.com

NanaFat.gif

line_c1_l0_b0_t0ede0-f4eef0f3ece5_d04.09.2009_fc8_f0_fs10_tz10800.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Да я про всех....:-[

Но тебе отдельное СПАСИБОЧКИ @}->-- @}->-- @}->--

ой, ну шо вы - які гроши? (перевод: ой, ну что вы - какие деньги?) :-D:-D

22289901.gif

Дневник, Альбомы, Тема, Мой блог, fateyeva.domasni.dribnici@gmail.com

NanaFat.gif

line_c1_l0_b0_t0ede0-f4eef0f3ece5_d04.09.2009_fc8_f0_fs10_tz10800.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Оксана и Аня,спасибо вам большое! С удовольствием прочитала@}->--@}->-- Интересно!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Продолжение: Свадебные рушныки.

Первое и основное правило: свадебный рушнык каждая девушка должна вышивать собственными руками. Заказывая свадебный рушнык, кому бы то ни было другому, будущая жена рискует внести в будущее своей супружеской жизни чужие мысли и желания, которые могут быть и недобрыми. Даже вышивая собственными руками, нужно следить за собственным настроением, вышивать рушнык только с добрыми мыслями, не допуская плохих. Если же во время работы у вас появляются негативные емоции - лучше отложить ее на время и вернуться к вышиванию тогда когда настроение поднимется. В процессе работы время от времени нужно читать молитву, что бы злые ветры не принесли никакого горя или напасти.

Для свадебных рушныков большое значение имеет выбор материала. Он не должен иметь обрезаных краёв, за легендой нитка что ткет рушнык - будто судьба, должна ходить с лева на право и не должна обрываться. Очень часто встречаются обрезанные рушныки, у которых длинная сторона обработана мережкой или обметана. Такой рушнык не может использоваться для сваденых обрядов, потому что каждая обрезанная или оборванная нитка по краю указывает на ссоры молодой пары или проблемы со здоровьем мужа или жены. Продолжение следует.......

4f21c20fa4017e9911289b758765f8cb.gif115f95d7fa6011a00ebfd8f69b94cbbf.gif
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Девочки, как хорошо, что есть кому рассказать о таких вещицах*THUMBS UP**THUMBS UP**THUMBS UP*! Никогда раньше не знала столько интересного о простых вещах, спасибо!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 года спустя...

Персик!Было интересно почитать,но увы, я думаю большинство людей навряд-ли будут придерживаться этих правил,особенно мне понравилось где-то в коментах читала,что рушники в старину вышивали только днём,потому-что вечер и ночь это время нечистой силы.Просто смешно было читать,человек это писавший явно историю не читал,интересно в какие временя крестьянки могли бы вышивать средь бела дня?Да им голову некогда было поднять,вплоть до времён послевоенной Советской власти.Вот хочу вам показать рушники,которые вышивает моя соседка.Рисунки на рушниках собирательные,кое-что додуманное.Для украшения свадебного обряда просто красиво,да на память.Спасибо ей большое,благодаря её вышивке у меня появилось желание вышивать.

getImage.jpeg

а.jpeg

б.jpeg

в.jpeg

д.jpeg

ж.jpeg

з.jpeg

зз.jpeg

к.jpeg

л.jpeg

н.jpeg

о.jpeg

р.jpeg

с.jpeg

эж.jpeg

[sIGPIC][/sIGPIC] "Мелодия Минервы"

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот ещё хочу вам показать свадебную рубашку отца.Вышивала двоюродная сестра папы.А также свадебные фото моей тёти и родственницы.

папа.jpeg

2.jpg

__1_~1.jpg

[sIGPIC][/sIGPIC] "Мелодия Минервы"

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
×
×
  • Создать...